Åpning av fiskekortsalg

Reisa Elvelag åpner opp for kjøp av fiskekort tirsdag 5. mai kl. 12.00. 
Dette gjelder:
- Forvaltningsavgift for innenbygds fiskeberettiget (åpning for booking av døgnkort vil annonseres nærmere sesongstart). Trykk her for veiledning til kjøp av forvaltningsavgift og booking av døgnkort.  
- Næringskort fra grunneier solgt via RE. Det vil legges egne poster ut på hjemmesiden. 
- Statskog Øverelva

Administrasjonen vil være tilgjengelig dersom man opplever problemer eller trenger veiledning. 

Statskog Nerelva vil legges ut for salg via Inatur.no 5. mai kl 09.00. For mer informasjon, se salgsiden på Inatur

Vedrørende Corona-pandemien:
På grunn av coronasituasjonen vet vi ikke per dags dato hvordan sommeren blir. Reisa Elvelag vil følge de råd og anbefalinger som blir gitt av nasjonale myndigheter. Det er ikke kommet noen restriksjoner for salg av fiskekort eller gjennomføring av laksefiske. Per nå vil sesongen gå som planlagt. Hvordan situasjonen utvikler seg de neste månedene mot sesongstart er umulig å forutsi. På bakgrunn av dette er det ikke mulig å garantere at restriksjoner ikke vil bli innført også for laksefiske. 

Til info refunderes ikke kjøpte fiskekort dersom laksesesongen blir helt eller delvis kansellert, eller om fiskere selv må kansellere fiskekort på grunn av restriksjoner i forbindelse med corona-pandemien. 


Tell A Friend
E-mail this
Or share with...


Here, fishy fishy fishy...