Valgmøte for private grunneiere

2014-10-22
Valgbilde_75x106

Det avholdes valgmøte for private grunneiere mandag den 10.november klokken 20:00

Tildeling av næringskort for sesongen 2014

2014-05-30
Næringskortet 2013_75x106

Om tildeling av næringskort

Forhåndssalg av døgnkort til lokale reiselivsbedrifter

2014-01-23
Røyelen_75x50

Reisa Elvelag viderefører ordningen hvor lokale reiselivsbedrifter kan forhåndskjøpe et begrenset antall døgnkort

Resultat ved valg av årsmøteutsendinger og styrerepresentanter for private grunneiere

2013-10-25
Styre_75x68

Valg av årsmøteutsendinger og styrerepresentanter for private grunneiere ble gjennomført den 23.oktober 2013

Tildeling av næringskort for sesongen 2013

2013-05-28

Reisa Elvelag endrer praksis ved tildeling av næringskort

Forhåndssalg av døgnkort til lokale reiselivsbedrifter

2013-01-22
Røyelen_75x50
Reisa Elvelag viderefører ordningen hvor lokale reiselivsbedrifter kan forhåndskjøpe et begrenset antall døgnkort

Møte for private grunneiere med fiskerett i Reisaelva

2013-01-04
Møte_75x42
Foreningen for private grunneiere med fiskerett i Reisaelva innkaller til møte onsdag 9. januar 2013 på Kjelleren Samfunnshus kl 1900.

Resultat ved valg av representant fra grunneiere til styret i Reisa Elvelag

2012-11-16
Styre_75x68
Valg av representant fra private grunneiere ble gjennomført den 1.november

Valg av representant fra grunneiere til styret i Reisa Elvelag

2012-10-16
Styre_75x68
Valg av representant fra private grunneiere gjennomføres den 1.november

Here, fishy fishy fishy...