Forhåndssalg av døgnkort til lokale reiselivsbedrifter

2014-01-23
Røyelen_75x50

Reisa Elvelag viderefører ordningen hvor lokale reiselivsbedrifter kan forhåndskjøpe et begrenset antall døgnkort

Resultat ved valg av årsmøteutsendinger og styrerepresentanter for private grunneiere

2013-10-25
Styre_75x68

Valg av årsmøteutsendinger og styrerepresentanter for private grunneiere ble gjennomført den 23.oktober 2013

Tildeling av næringskort for sesongen 2013

2013-05-28

Reisa Elvelag endrer praksis ved tildeling av næringskort

Forhåndssalg av døgnkort til lokale reiselivsbedrifter

2013-01-22
Røyelen_75x50
Reisa Elvelag viderefører ordningen hvor lokale reiselivsbedrifter kan forhåndskjøpe et begrenset antall døgnkort

Møte for private grunneiere med fiskerett i Reisaelva

2013-01-04
Møte_75x42
Foreningen for private grunneiere med fiskerett i Reisaelva innkaller til møte onsdag 9. januar 2013 på Kjelleren Samfunnshus kl 1900.

Resultat ved valg av representant fra grunneiere til styret i Reisa Elvelag

2012-11-16
Styre_75x68
Valg av representant fra private grunneiere ble gjennomført den 1.november

Valg av representant fra grunneiere til styret i Reisa Elvelag

2012-10-16
Styre_75x68
Valg av representant fra private grunneiere gjennomføres den 1.november

Tildeling av næringskort for sesongen 2012

2012-04-17
Reisa Elvelag endrer praksis ved tildeling av næringskort

Resultat ved valg av styrerepresentant for private grunneiere

2012-03-30
Valg_75x105
Det er avholdt valg av styrerepresentant for private grunneiere

Here, fishy fishy fishy...