Årsmøteinnkalling til gjennomføring av utsatt årsmøte 2020

Årsmøte i Reisa Elvelag 19. mars ble utsatt som følge av coronaviruset. Regjeringen har nå tillatt arrangement på opptil 50 stk.
Utsatt årsmøte avholdes i kultursalen på Halti tirsdag 9.juni kl. 18.00.  
 

Det vil iverksettes smittetiltak i henhold til krav fra nasjonale myndigheter og anbefaling fra kommuneoverlegen. 

Det vil plasseres antibac i inngangspartiet. Hver deltaker vil bli registrert med navn og telefonnummer som vil oppbevares i 30 dager for smittesporing i tilfelle påvist smitte i etterkant av møtet. Regelen om 1 meters avstand mellom deltakere vil ivaretas.Syke personer skal ikke delta. Dersom innkalt årsmøterepresentant er syk kan vedkommende levere fullmakt til en annen deltaker. 

Se vedlagt saksliste og saksdokumenter

  application/pdfSak 4-2020 Referat valgmøte fiskeberettigede.pdf
application/pdfSak 4-2020 Referat valgmøte private grunneiere.pdf
application/pdfSak 8-2020 Årsmelding 2019 Signert.pdf
application/pdfSak 9-2020 Revisjonsberetning årsregnskap 2019.pdf
application/pdfSak 9-2020 Årsregnskap 2019 Signert.pdf
application/pdfSak 10-2020 Budsjett 2020.pdf
application/pdfSak 10-2020 Fiskeregler innenbygds.pdf
application/pdfSak 10-2020 Fiskeregler utenbygds.pdf
application/pdfSak 12-2020 Årsmøtesak -forvaltningsavgift.pdf
application/pdfSak 12-2020 Styrets innstilling til årsmøtesak.pdf
application/pdfSak 13-2020 Årsmøtesak diverse.pdf
application/pdfSak 13-2020 Styrets innstilling til årsmøtesak.pdf
application/pdfSak 14-2020 Reisa Villakssenter AS.pdf
application/pdfSak 14-2020 Styrets innstilling til årsmøtesak.pdf
application/pdfReisa Elvelag -Årsmøteinnkalling til utsatt årsmøte 2020.pdf

Tell A Friend
E-mail this
Or share with...


Here, fishy fishy fishy...