Nord Troms Fuglehundklubb
Nord Troms Fuglehundklubb ble stiftet i september 1983.

inatur.no
Besøk inatur.no sine www-sider. Sidene omhandler jakt, fiske og friluftsliv over hele landet.

Lov om laksefisk og innlandsfiske m.v
Lovens formål er å sikre at naturlige bestander av anadrome laksefisk, innlandsfisk og deres leveområder samt andre ferskvannsorganismer forvaltes slik at naturens mangfold og produktivitet bevares.

Villmarken.net
Nettstedet for jeger og fiskere.

Irsk.net
Kennel for oppdrett av irsk settere og...Here, fishy fishy fishy...