Booking av døgn for innenbygds fiskeberettigede i laksesesongen

Reisa Elvelag åpner for booking av fiskedøgn i Reisaelva for innenbygds fiskeberettigede tirsdag 01. juni kl. 18.00! 
Dato for booking av døgn i sjøørretsesongen fra 16. august vil annonseres senere. 

Fiskesesongen starter torsdag 01. juli kl. 10.00.

Booking av fiskedøgn gjøres på www.scanatura.no og det forutsettes at forvaltningsavgiften for innenbygds fiskeberettigede er betalt. 
Det er først til mølla prinsippet!

Fordeling av tilgjengelige døgnkort:
Sone 1: 13.14
Sone 2: 4-5
Sone 3: 6-7
Sone 4: 3-4
Sone 5: 5
Sone 6: 4-5
Sone 7: 3-4
Sone 8: 5-6
Sone 9: 5
Sone 10: 6-7
Antall døgnkort i Nerelva = 59

Sone 11-16: 16
Sone 17-18:
Antall døgnkort i Øverelva = 23

Minner om at sone 19 fra stryket ved Naustneset til Imofossen er stengt for fiske sesongen 2021! 

Slik booker du fiskedøgn:
1. Gå til www.scanatura.no 
2. Logg deg på "min side" med brukernavn og passord
3. Inne på "min side" trykker du på fanen "webshop". Velg laksefiske under kategori og Reisaelva i menyen under. Du er nå inne på webshop for Reisaelva. 
4. Finn så vald/sone som du ønsker å booke kort i. Nerelva sone 1,2,3,4,5,6,7,8,9 eller 10, Øverelva sone 11-16 eller Øverelva sone 17-18. Trykk på ønsket dato og bekreft kjøp av kort (kostnad kr 0,-). Du har nå booket fiskedøgn i Reisaelva. 

Det er mulighet å booke et døgn i Nerelva. Nytt døgn kan ikke bookes før døgnet er avsluttet og fangstrapport for inneværende døgn er levert. 
I Øverelva er det mulig å booke inntil 4 døgn. Det vil ikke være mulig å ha både booket døgn i Nerelva og Øverelva samtidig. 

Hvordan løse forvaltningsavgift på www.scanatura.no
Forvaltningsavgiften 2021 for innenbygds fiskeberettigede kan betales over nett på følgende måte:

Trykk på linken www.scanatura.no/webshop 

Trykk på "laksefiske" og velg Reisaelva i menyen under. 

Trykk så på "Reisa Elvelag" 

Velg mellom:
- Forvaltningsavgift bygdekort. Gir tilgang til booking av kort hele sesongen
- Forvaltningsavgift 0-20 fiskedøgn. Gir tilgang til booking av inntil 20 fiskedøgn 
- Forvaltningsavgift 0-40 fiskedøgn. Gir tilgang til booking av inntil 40 fiskedøgn
- Forvaltningsavgift bygdekort 12-16år. Gratis, men må booke døgn. 

Mer informasjon om kjøp av fiskekort sesongen 2021 finner du HER!

Ta kontakt på post@reisaelva.no om det er spørsmål. 

 


Tell A Friend
E-mail this
Or share with...


Here, fishy fishy fishy...