Booking av døgn for innenbygds fiskeberettigede i sjøørretsesongen 2020

I forbindelse med sjøørretsesongen fra 1-14. september vil det åpnes for booking av døgnkort for innenbygds fiskeberettigede som har løst forvaltningsavgift på scanatura, mandag 24. august fra kl. 10.00. 

Det er tilgjengelig 32 døgnkort for de fiskeberettigede. Disse er fordelt mellom sonene:
Sone 1: 12-13
Sone 2: 4-5
Sone 3: 6-7
Sone 4: 3-4
Sone 5 (opp til Bergmo bru): 3
 

For å booke døgn:
1. Logg deg inn på "min bruker" på www.scanatura.no 
2. Trykk så på webshop. Enkelte opplever å bli automatisk logget ut når man trykker på webshop. Logg så inn igjen. 
3. Under kategori skal det stå "laksefiske", finn så frem til Reisaelva i nedtrekksmenyen "elv". Under vald/sone gå til ønsket sone. Man bruker samme navn som i laksesesongen (sone 1, sone 2, sone 3, sone 4, sone 5). 
4. Trykk på ønsket dato og registrer. 

Dersom man har et aktivt kort booket for laksefiskesesongen vil man ikke kunne booke et døgn i sjøørretsesongen før døgnet i laksesesongen er ferdig og fangsrapport levert. 

Det gjøres oppmerksom på at fiskedøgnet er gjeldende fra kl. 00.00- 23.59. Det er ingen timefredning under fiske etter sjøørret. 

 


Tell A Friend
E-mail this
Or share with...


Here, fishy fishy fishy...