Desinfiseringsmuligheter i tilknytning til fiske i Reisaelva 2018

Desinfisering av fiskeutstyr og materiell som skal benyttes i Reisaelva kan gjøres på følgende steder sesongen 2018:

- Joker Havna Handel i Sørkjosen:  

- Reisa Friluftssenter AS i Sappen: ta kontakt i forkant ved ønske om desinfisering.

- Reisa Båt ved Svartfoss i sone 8. Stasjonen vil i perioder være ubetjent så kontakt Reisa Båt tlf. 98811037 i forkant ved ønske om desinfisering. 

- Haugseth Gård i Reisadalen. Kontakt Arnt-Magnus Gamst på tlf. 91639256 i forkant ved ønske om desinfisering. 


Tell A Friend
E-mail this
Or share with...


Here, fishy fishy fishy...