Direktoratet for naturforvaltning

Reisa Nasjonalpark

I løpet av årtusener har Reisaelva skåret seg ned i fjellvidda og dannet den langstrakte Reisadalen som er kjerneområdet i Reisa nasjonalpark.
Trange daler og kløfter, mektige fosser, elvegjel og jettegryter preger deler av nasjonalparken som er vernet for å bevare et tilnærmet urørt område. Plante- og fuglelivet er blant de mest artsrike i Nord-Norge.

Les mer om Reisa Nasjonalpark hos direktoratet for naturforvaltning
  application/octet-streamDirektoratet for naturforvaltning

Tips en venn
Tips en venn
eller del på..


Here, fishy fishy fishy...