Forhåndssalg av døgnkort til lokale reiselivsbedrifter

Reisa Elvelag viderefører ordningen hvor lokale reiselivsbedrifter kan forhåndskjøpe et begrenset antall døgnkort


Overvåkingsfisket for å finne innslag av rømt oppdrettslaks er startet

Reisa Elvelag vil gjennomføre prøvefiske etter laks i Reisaelva i perioden 30.august til 10.oktober


Forhåndssalg av døgnkort til lokale reiselivsbedrifter
Reisa Elvelag viderefører ordningen hvor lokale reiselivsbedrifter kan forhåndskjøpe et begrenset antall døgnkort

Forhåndssalg av døgnkort til lokale reiselivsbedrifter
Reisa Elvelag viderefører ordningen hvor lokale reiselivsbedrifter kan forhåndskjøpe et begrenset antall døgnkort

Gytebestandsmålet for Reisaelva er oppnådd også i 2011
Fortsatt bra med gytelaks i Reisaelva, men en reduksjon sammenlignet med 2010

Salg av innenbygds fiskekort i 2011
Salg av fiskekort for innenbygds kjøpere vil i år foregå den 4. og 5. juni på idrettshallen i Nordreisa. Det vil også være mulig å kjøpe kort for utenbygds fiskere. Det er GRATIS å delta både for besøkende kortkjøpere og utstillere.

Muligheter å forhåndskjøpe enkelte døgnkort hos reiselivsbedrifter - først til mølla !
For årets sesong er 10 bedrifter godkjent for å forhåndsbooke et begrenset antall døgnkort for fiske i Reisaelva.

Forhåndssalg av døgnkort til lokale reiselivsbedrifter
Reisa Elvelag viderefører suksessen hvor lokale reiselivsbedrifter kan forhåndskjøpe et begrenset antall døgnkort.

Resultatene fra årets telling av laks er klar
Mye gytelaks under årets telling

Herverk på vår nye gapahuk ved Mikkinakken - Reisa Elvelag ønsker tips om saken
Det ble i løpet av siste døgn utført herverk på vår nyoppsatte gapahuk ved Mikkinakken, Svartfoss. Reisa Elvelag ønsker tips om saken.

Foreløpig status for årets sesong
Årets fiske startet med et svært godt fiske den første uken. Det ble fanget mye stor laks de tre første ukene.

Utstillere til vår minimesse den 12. og 13. juni ønskes !
Ønsker du eller kjenner du noen som vil ha en GRATIS salgsstand på vår minimesse i Nordreisahallen den 12. og 13. juni? I så fall; ta kontakt på telefon 98218926 eller skriv noen ord til oss ved å velge "kontakt" øverst på sida vår!

Hvordan fiske i øvre del av Reisaelva
Vi får stadig henvendelser om hvordan fisket og tilgangen på fiskekort er i den øvre delen av Reisaelva. Det spesielle med døgnkortene som er i salg i den øvre delen av elva, er at du kan benytte det samme døgnkortet i alle sonene fra sone 11-19. Det utgjør en elvelengde på ca 27 km med natur i særklasse, og store deler av fiskestrekket foregår i Reisa nasjonalpark. Alt dette får du på et og samme døgnkort til 300 kroner!

Skjema for fullmakt til kjøp av fiskekort 2013

Reisa Elvelag kjenner til at det er flere kortkjøpere som ikke kan møte på vårt kortsalg på Baaskifestivalen den 7. og 8. juni. Dersom du ikke har anledning til å møte, kan du benytte andre til å gjennomføre kjøpet. Benytt i så fall vårt fullmaktsskjema. Skjemaet finner du nedenfor.


Muligheter å forhåndskjøpe enkelte døgnkort hos reiselivsbedrifter i Nordreisa - først til mølla !
For årets sesong er 5 bedrifter godkjent for å forhåndsbooke et begrenset antall døgnkort for fiske i Reisaelva.

Sesongen 2009 i Reisaelva – den nest beste på flere tiår
Sesongen 2009 i Reisaelva ble totalt sett den nest beste sesongen på flere tiår, etter 2008-sesongen, hvor fangsten var på 12.1 tonn.

Forhåndssalg av døgnkort til lokale reiselivsbedrifter
Reisa Elvelag viderefører suksessen hvor lokale reiselivsbedrifter kan forhåndskjøpe et begrenset antall døgnkort.

Reisaelva best i Norge på rettet fiske etter laks
I Reisaelva har vi praktisert gjenutsetting av hunnlaks over 5 kg eller 80 cm i en årrekke. Vi kaller dette "rettet fiske", noe vi takket være gode holdninger blant våre fiskere er blitt best på i Norge.

Salg av innenbygds fiskekort i 2010
Salg av fiskekort for innenbygds kjøpere vil neste år foregå den 12 og 13. juni på idrettshallen i Nordreisa. Det vil også være mulig å kjøpe kort for utenbygds fiskere. Det er GRATIS å delta både for besøkende kortkjøpere og utstillere.

Resultatene fra årets telling av laks er klar
Årets telling av laks i Reisaelva ga oppløftene resultater

Årets telling av gytelaks starter lørdag den 26. september
Nå skal årets antall gytelaks telles

Overvåkingsfisket for å finne innslag av rømt oppdrettslaks er startet
Reisa Elvelag vil gjennomføre prøvefiske etter laks i Reisaelva i løpet av september og begynnelsen av oktober

Sesongens fiske etter sjøørret står for døren
Sesongens fiske etter laks stanser den 20. august klokken 24:00. Fra og med den 21.august er det fiskekort for fiske etter sjøørret som gjelder.

Premiedryss for gjenutsetting av laks i Reisaelva sesongen 2009
Slipp ut en Reisalaks, og bli med i konkurransen om eksklusive fiskedøgn, og to av verdens beste fluestenger.


Velkommen til Reisa elvelags messe i Nordreisa
Besøk idrettshallen i Nordreisa den 13. og 14. juni i forbindelse med Reisa Elvelags arrangement, og vær med på trekning av fiskekort, messe og villaksens dag. Det er GRATIS inngang for alle besøkende.

Årets salg av kultiveringsavgift og kort til grunneiere - oppdatert informasjon
Salget av årets kultiveringsavgift for innenbygds kjøpere vil gå av stabelen den 13. og 14. juni på idrettshallen i Nordreisa.

Åpent møte i Reisa elvelag
Reisa elvelag arrangerer åpent møte

Sa opp jobben for å fiske i Reisaelva !
Ulf Engman (59) fra Sverige sa opp jobben for å fiske i Reisaelva.

Salg av fiskekort og fisket i øvre del av Reisaelva
Vi har fått en rekke henvendelser om hvordan fisket og tilgangen på fiskekort er i den øvre delen av Reisaelva. Det spesielle med døgnkortene som er i salg i den øvre delen av elva, er at du kan benytte samme døgnkort i alle sonene fra sone 11-19. Det utgjør en elvelengde på ca 27 km med natur i særklasse. Alt dette får du på et og samme døgnkort!

Registrer deg som kortkjøper
Dersom du registrerer deg som kortkjøper på www.laksefisk.no vil kjøp av fiskekort for Reisaelva gå raskere når kortsalget åpnerHere, fishy fishy fishy...