Fiskedøgn i sjøørretsesongen ledig på statsgrunn i sone 4

Statskog har nå lagt ut fiskekort i sjøørretsesongen på eiendom gbnr. 26/1 i sone 4. 

Kortene er tilgjengelig på Inatur.no. Se mer informasjon ved å trykke her


Tell A Friend
E-mail this
Or share with...


Here, fishy fishy fishy...