Fiskedøgn på Tørfoss valdet ledig i sjøørretsesongen

På vegne av grunneier legger Reisa Elvelag ut fiskedøgn i sjøørretsesong på Tørfoss valdet. Kortene er gyldig på eiendom gbnr. 32/1 og 32/2 på vestsiden av elva, på hele strekket fra nersiden av Bergmo brua i sone 5 ned til Tørrfossnesset i sone 4. Se vedlagt kart.

Kortene er tilgjengelig nå på scanatura. Først til mølla!

Kontaktperson for valdet er Jan Harald Tørfoss: tlf. + 47 908 34 106.

Oversikt Tørfoss Vald.JPG

  application/pdfFiskeregler 2018 - utenbygds.pdf
application/octet-streamOversikt Tørfoss Vald.JPG

Tell A Friend
E-mail this
Or share with...


Here, fishy fishy fishy...