Fiskedøgn på valdet Haugseth Øvre og Nedre ledig i sjøørretsesongen

På vegne av grunneier legger Reisa Elvelag ut fiskedøgn i sjøørretsesongen ved Haugseth. 

Kortene er tilgjengelig nå ute på scanatura. Først til mølla!

Trykk på ønsket valdnavn nedenfor for direkte link til scanatura siden:
Haugseth Nedre: Kortet er gyldig på eiendom 33/4 
Haugseth Øvre: Kortet er gyldig på eiendom 33/2, 33/11, 33/18 og 26/10 

Kontaktperson er Arnt-Magnus Gamst, tlf: 916 39 256

 

Kart over Haugseth nedre:

Haugseth nedre.JPG

 

Kart over Haugseth øvre:

Haugseth øvre.JPG

  application/octet-streamHaugseth øvre.JPG
application/octet-streamHaugseth nedre.JPG
application/pdfFiskeregler 2018 - utenbygds.pdf

Tell A Friend
E-mail this
Or share with...


Here, fishy fishy fishy...