Fiskekortsalg 2021

Reisa Elvelag åpner opp for kjøp av fiskekort mandag 12. april kl. 09.00

Dette gjelder:
- Forvaltningsavgift for innenbygds fiskeberettiget.
Det er for 2021 sesongen 3 valgmuligheter av sesongkort i tillegg til et gratis kort for barn mellom 12-16 år. 
1. Sesongkort som gir rett å booke 0-20 fiskedøgn
2. Sesongkort som gir rett å booke 0-40 fiskedøgn
3. Sesongkort som gir rett til hele sesongen 
Merk! Det vil ikke være anledning å kjøpe sesongkort flere ganger. Åpning for booking av døgnkort vil annonseres nærmere sesongstart. 

- Næringskort fra grunneier solgt via RE.
Det vil legges ut egne poster på hjemmesiden over tilgjengelige kort. 

- Statskog Øverelva

Statskog Nerelva startet salg- og trekning av kort onsdag 07. april. For mer informasjon se salgssiden på Inatur
 

Vedrørende koronapandemien:
Reisa Elvelag følger de råd og anbefalinger som blir gitt av nasjonale myndigheter. Slik situasjonen er nå vil sesongen gå som planlagt. Til informasjon refunderes ikke kjøpte fiskekort dersom laksesesongen helt eller delvis blir kansellert, eller om fiskere selv må kansellere fiskekort på grunn av restriksjoner med koronapandemien.
 


Tell A Friend
E-mail this
Or share with...


Here, fishy fishy fishy...