Fiskeregler 2020

I styremøte 20. januar ble fiskereglene for sesongen 2020 vedtatt. Fiskereglene er nå oppdatert med korrekt antall kort per sone. 
Ved spørsmål til fiskereglene ta kontakt på e-post: post@reisaelva.no 

  application/pdfFiskeregler innenbygds sesongen 2020.pdf
application/pdfFiskeregler utenbygds sesongen 2020.pdf
application/pdfReisa River Fishing Rules 2020.pdf

Tell A Friend
E-mail this
Or share with...


Here, fishy fishy fishy...