Fiskeregler 2021

Oppdatert versjon, rettet for enkelte feil. 

Vedlagt følger fiskeregler for sesongen 2021 vedtatt på styremøte 27 januar. 

I tillegg til vedlagte fiskeregler følger en kort kommentar som beskriver bakgrunnen for noen av de vedtatte endringene i fiskereglene. 

  application/pdfFiskeregler innenbygds 2021.pdf
application/pdfFiskeregler utenbygds sesongen 2021.pdf
application/pdfReisa River Fishing Rules 2021.pdf
application/pdfKommentar fiskeregler Reisaelva sesongen 2021.pdf

Tell A Friend
E-mail this
Or share with...


Here, fishy fishy fishy...