Fordeling av grunneierkort

I de følgende tabeller finnes en fordeling av hvordan døgnkortene er fordelt på hvert bruksnummer. Fordelingen tar hensyn til eiendommens lengde i meter, og kortene er fordelt så jevnt som mulig i løpet av sesongen. Vi har i denne fordelingen tatt hensyn til at eiendommer uansett størrelse skal ha tilgang på kort i løpet av sesongen.

Beregning av og bruk av grunneierkort

De beregningene som er brukt er:

1. Grunneieres andel av antall døgnkort.

Totalt antall døgnkort til fordeling tilgrunneiere (x) * bruksnummerets andel totalt jf. vedtektenes § 4.1.1 s.55-62.

I og med at sonene har varierende andel av totalen på grunn av ulik lengde på sonene, gir dette naturlig nok utslag i et ulikt antall kort/sone.

2. Fiskeberettigedes andel av døgnkortene skal utgjøre minimum 40 % av det totale antall døgnkort

Grunneierkortene kan brukes på følgende måter:

a. Grunneiere som selv ønsker å fiske kan betale en årlig forvaltningsavgift. Forvaltningsavgiften gir rett til uttak av gratis grunneierkort. Grunneierkortet kan bare benyttes på egen eiendom av grunneier og grunneiers ektefelle/samboer, barn, foreldre og søsken og kan bare brukes av en person om gangen. Kortet skal være påført alle brukernes navn og hvilken eiendom det gjelder.

b. Grunneiere som selv ønsker å videreselge næringskort skal betale en døgnbasert forvaltningsavgift for fiske på egen eiendom. Flere grunneiere, som har eiendommer som
grenser til hverandre, kan samarbeide om bruken av næringskort innenfor deres eiendommer.

Grunneier- og næringskort som ikke er tatt ut innen en frist satt av styret, kan selges av laget til eksterne til markedspris. Den døgnbaserte forvaltningsavgiften tilfaller laget.

Vedlagt er skjema for de grunneiere som ønsker å registrere seg for uttak av døgnkort for videresalg eller til eget bruk.

Fristen for registrering er den 10.mars 2015.

Fordeling av døgnkort i sone 1

Fordeling av døgnkort i sone 2

Fordeling av døgnkort i sone 3

Fordeling av døgnkort i sone 4

Fordeling av døgnkort i sone 5

Fordeling av døgnkort i sone 6

Fordeling av døgnkort i sone 7

Fordeling av døgnkort i sone 8

Fordeling av døgnkort i sone 9

Fordeling av døgnkort i sone 10

  application/pdfSøknadsskjema kjøp døgnkort grunneiere 2015.pdf

Tips en venn
Tips en venn
eller del på..


Here, fishy fishy fishy...