Frist for å melde inn saker til årsmøte!

Minner om at fristen for å melde inn saker til årsmøte skal i følge vedtekenes §6.2 være innkommet skriftlig til styret i RE innen 1. februar. 

Saker som ønskes å tas opp til årsmøte kan sendes via post til Reisa Elvelag, Hovedveien 2, 9151 Storslett eller via e-post til post@reisaelva.no 

Styret i Reisa Elvelag vil beramme årsmøtedato på førstkommende styremøte tirsdag 29. januar. 


Tell A Friend
E-mail this
Or share with...


Here, fishy fishy fishy...