Hvordan kjøpe fiskekort for Reisaelva sesongen 2019

Bag limit!_90x120

Dette er en kort guide for hvordan du kan kjøpe fiskekort for fiske i Reisaelva sesongen 2019

Kjøp av fiskekort i Reisaelva i sesongen 2019:

 

Først litt informasjon om fiskeordningen i Reisaelva:

 

For Reisaelva selges det ulike typer kort både for innen- og utenbygds fiskere. Dette kan oppfattes som komplisert, og årsaken til dette er at de ulike kortordningene er regulert gjennom en egen jordskiftedom som regulerer fiskeretten i Reisaelva mellom grunneiere og innenbygds fiskeberettigede (lokalbefolkning). Vi skal prøve å gi en kort forklaring på dette.

Elvelaget selger i utgangspunktet følgende døgnkort:

Bygdekort til innbyggere - Hvor innbyggere kan benytte kortet til eget bruk
Grunneierkort til grunneiere med fiskerett - Hvor grunneiere kan benytte kortet til eget bruk eller til nærmeste familie
Næringskort til grunneiere med næringsrett - Hvor grunneier kan videreselge kortet til andre, aka drive næring på salg av fiskekort

Bygdekortet er altså et døgnkort for innbyggere i "gamle" Nordreisa kommune, som var kommunegrensene før 1963. Innbyggere kan ta ut døgnkort i ledig sone, begrenset til et sonekort per døgn. Grunneierkortet er et døgnkort som grunneiere kan ta ut for fiske på egen eiendom. Næringskortet er et døgnkort som grunneier kan leie ut til utenbygds fiskere.

I tillegg til dette velger enkelte grunneiere å overlate salget av "sine" næringskort slik at Reisa Elvelag kan selge disse gjennom sine kanaler. Slike kort vil bli løpende publisert på reisaelva.no og solgt via scanatura.no etter hvert som vi får disse tilgjengeliggjort. 

 

Innenbygds fiskeberettiget: (kortsalg åpner fra 01.04.2019)

Innenbygds fiskeberettigende i gamle Nordreisa løser ut forvaltningsavgift for sesongen ved å logge seg på sin bruker på www.scanatura.no, trykke på laksefiske->Reisaelva-> Reisa elvelag-> Forvaltningsavgift. Deretter trykker man på den grønne boksen og fyller ut den informasjonen som etterspørres. 

Det vil kun være mulig å booke 1 døgn av gangen i Nerelva. Det vil pubiliseres dag og tidspunkt for når booking av døgn blir tilgjengelig. Da gjelder første mann til mølla prinsippet. 

Fremgangsmåte for uttak av døgnkort finnes HER!

 

Grunneiere:

Uttak av grunneier/næringskort gjøres ved å sende inn skjema for eiendommen som finnes her. Deretter vil man få en egen innlogging hvor man kan gå inn og skrive ut alle kortene som er tilordnet eiendommen.

 

Utenbygdsfisker:

For utenbygds fiskere er det i utgangspunktet kort til salgs direkte fra grunneiere. Vi vil i løpet av sesongen publisere kontaktinfo på disse fortløpende der grunneierne ønsker dette. I tillegg vil enkelte grunneiere legge ut kort til salgs over vår portal scanatura.no. Der vil vi lage egne poster med informasjon.

 

Statskogs kort i Øverelva (sone 11-18 og sone 19) er tilgjengelig via scanatura.no.
- Kort i sone 11-18
- Kort i sone 19 

For Statskogs eiendommer i Nerelva er disse tilgjengelige via inatur.no --> søk på Reisaelva. 

Private grunneiere som selger kort via Reisa Elvelag:
- Røyelen Vest
- Haugset Nedre og Haugset Øvre
- Eiendom 18/6 i sone 1

 

Liste over grunneiere som selger kort direkte:

Reisa Friluftssenter AS selger på vegne av grunneiere i Sappenområdet: Kan kontaktes på 77 76 55 01

Ragnhild Rognmo selger kort på vegne av grunneiere i området Rognmo. Kan kontaktes på + 47 452 15 353

Ragnhild Hammari selger kort i området Marjastilla, kan kontaktes på +47 951 53 172

Arnt-Magnus Gamst selger kort i området Haugseth, kan kontaktes på +47 916 39 256

Arnold Mikkelsen selger kort i området Hurrika, kan kontaktes på +47 917 59 218

Kyrre Pedersen og Cathrine Breivik selger kort i området Tømmernes via Inatur.no. Kan kontaktes på +47 905 24 378 eller +47 949 74 829. 


Tell A Friend
E-mail this
Or share with...


Here, fishy fishy fishy...