Hvordan kjøpe fiskekort for Reisaelva

Bag limit!_90x120

Dette er en kort guide for hvordan du kan kjøpe fiskekort for fiske i Reisaelva

Per dags dato er det mulig å kjøpe følgende fiskekort for Reisaelva på internett for sesongen 2017:

 

Først litt informasjon om fiskeordningen i Reisaelva:

 

For Reisaelva selges det ulike typer kort både for innen- og utenbygds fiskere. Dette kan oppfattes som komplisert, og årsaken til dette er at de ulike kortordningene er regulert gjennom en egen jordskiftedom som regulerer fiskeretten i Reisaelva mellom grunneiere og innenbygds fiskeberettigede (lokalbefolkning). Vi skal prøve å gi en kort forklaring på dette.

Elvelaget selger i utgangspunktet følgende døgnkort:

Bygdekort til innbyggere - Hvor innbyggere kan benytte kortet til eget bruk
Grunneierkort til grunneiere med fiskerett - Hvor grunneiere kan benytte kortet til eget bruk eller til nærmeste familie
Næringskort til grunneiere med næringsrett - Hvor grunneier kan videreselge kortet til andre, aka drive næring på salg av fiskekort

Bygdekortet eraltså et døgnkort for innbyggere i "gamle" Nordreisa kommune, som var kommunegrensene før 1963. Innbyggere kan ta ut døgnkort i ledig sone, begrenset til et sonekort per døgn. Grunneierkortet er et døgnkort som grunneiere kan ta ut for fiske på egen eiendom. Næringskortet er et døgnkort som grunneier kan leie ut til utenbygds fiskere.

I tillegg til dette velger enkelte grunneiere å overlate salget av "sine" næringskort slik at Reisa Elvelag kan selge disse gjennom sine kanaler. Slike kort vil bli løpende publisert på reisaelva.no etter hvert som vi får disse tilgjengeliggjort. 

 

Innenbygds fiskeberettiget:

Innenbygds fiskeberettigende i gamle Nordreisa løser ut forvaltningsavgift for sesongen ved å benytte fremgangsmåten på følgende link: http://reisaelva.no/forvaltningsavgift-for-innenbygds-beboere-i-gml-nordreisa-bygdekortet-kan-naa-betales.5997882-19934.html

I andre halvdel av juni vil det bli gjennomført trekning av de fire første døgnene av årets sesong, og disse vil bli ført inn manuelt i kalender for tilgjengelige døgn/soner for fiskeberettigede. Tidspunkt for trekningen vil bli publisert på reisaelva.no.

Etter trekningen vil det åpnes for at hver fiskeberettiget selv kan gå inn og reservere ledige kort til eget bruk. Fremgangsmåte for uttak av døgnkort finnes HER!

Ørretsesongen: Les mer HER

 

Utenbygdsfisker:

Per dags dato er følgende kort tilgjengelige:

Makkstilla - http://reisaelva.no/doegn-i-makkstilla-i-sone-5-og-6-legges-naa-ut-for-salg.5969639-19934.html

Holmen vald - http://reisaelva.no/holmen-vald-ligger-ute-for-salg.5998005-19934.html

Statskogs eiendom i øverelva - http://reisaelva.no/doegnkort-i-oeverelva-sone-11-19-er-naa-lagt-ut-for-salg.5989605-19934.html

Statskogs eiendommer i nerelva - http://reisaelva.no/statskog-har-lagt-ut-fiskekort-paa-sine-eiendommer-i-nerelva.6003057-19934.html

Tømmernes i sone 1 - http://reisaelva.no/toemmernes-i-sone-1-legges-naa-ut-for-salg.6006695-19934.html

Røyelen Vest i sone 2/3 - http://reisaelva.no/doegn-i-valdet-roeyelen-vest-er-naa-lagt-ut-for-salg.6007543-19934.html

Tørfoss vald 32/1 og 32/2 i sone 4/5 - http://reisaelva.no/doegn-tilgjengelig-paa-toerfoss-321-og-322.6013722-19934.html

Marjastilla Øst 29/7 og 29/14 - http://reisaelva.no/ledige-doegn-i-valdet-marjastilla-oest.6014740-19934.html

 

I tillegg vil grunneiere som har valgt å ta ut sine kort som næringskort formidle disse gjennom sine egne salgskanaler.

Reisa Friluftssenter AS selger på vegne av grunneiere i Sappenområdet: Kan kontaktes på 77 76 55 01

 

I Ørretsesongen 1-14 september selges det ørretkort i "sone 1" (Sjø til Røyelelva) og "sone 2-Bergmo bru". Booking av ørretkortene kan gjøres HER


Tips en venn
Tips en venn
eller del på..


Here, fishy fishy fishy...