reisaelva.no

Grunneiere! OBS: Uttak av nærings- og grunneierkort

Minner først om at uttak av nærings- og grunneierkort må gjøres før fristen 25.mai 2017, etter styrevedtak sak 23/17 av styremøte 18.april.

De aller fleste grunneiere skal som utgangspunkt ha mottatt informasjon/dokumentasjon på om de ønsker å ta ut næringskort eller grunneierkort, alternativt overlate disse til Reisa Elvelag for videresalg på det åpne markedet over mail i perioden januar/februar. Denne hadde som utgangspunkt frist for bekjentgjøring av kortønsker den 1.mars.

Se forøvrig vedlagt exceldokument for fordeling av kort på eiendommer i 2017.

Vi er blitt gjort kjent med at ikke samtlige har mottatt denne informasjonen, og vil derfor strekke oss til det ytterste for å gi de av dere som ønsker kortene tilgjengeligjort for eget bruk/videresalg mulighet til å ta ut de kortene dere ønsker. Ta kontakt med undertegnede snarest om så er tilfelle!

Undertegnede nås på tlf 48 30 28 92, mail: post@reisaelva.no eller ved å stikke innom på Haltibygget ta en prat med oss.

Rune Steinsvik - Reisa Elvelag

  application/octet-streamVedlegg - fordeling av grunneier- og næringskort.xlsx

Publisert Thu 18 May 2017 av Rune Steinsvik
Oppdatert:
Tips en venn eller del på..