reisaelva.no

Rapport overvƄkningsprosjektet 2018

Under overvåkningsprosjektet i høst ble det gjennomført prøvefiske etter oppdrettslaks og drivtelling av gjenstående gytefisk. Rapport fra drivtellingen er vedlagt. 

  application/pdfRapport -OvervĆ„kningsprosjektet i Reisaelva 2018.pdf

Published Tue 27 Nov 2018 by Reisa Elvelag
Updated:
Tell A Friend Or share with...