reisaelva.no

Valgmøte for private grunneiere og rettighetshavere 20.02.2019 kl. 19.00 på Nord-Troms VGS

Den 20. februar 2019 avholdes det valgmøte for private grunneiere og rettighetshavere i Reisa Elvelag. Møte vil bli avhold på auditoriet på Nord-Troms videregående skole kl. 19.00.
På møtet skal det velges årsmøtedelegater og et nytt styremedlem til styret i Reisa Elvelag. 

Vi gjør oppmerksom på at hvert gårdsnummer i forkant av valgmøte skal velge sin representant til valgmøte, og at det er gårdsnummernes representanter som skal møte på valgmøte. 

Se vedlagt skriv og saksliste. 

  application/pdfBrev gårdsnummer om representant valgmøte.pdf
application/pdfSaksliste valgmøte grunneiere.pdf

Published Fri 01 Feb 2019 by Reisa Elvelag
Updated:
Tell A Friend Or share with...