reisaelva.no

Årsmøte 2019 -Oppdatert med saksdokumenter

Årsmøte i Reisa Elvelag for 2019 vil avholdes på Nord-Troms videregående skole, onsdag 20. mars kl. 18.00. 

Se vedlagt saksliste og saksdokumenter

  application/pdfÅrsmøteinnkalling Reisa Elvelag.pdf
application/pdfSak 4 -19 Referat valgmøte fiskeberettigede.pdf
application/pdfSak 4-19 Referat valgmøte grunneiere.pdf
application/pdfSak 8 -19 Årsmelding 2018 Signert.pdf
application/pdfSak 9 -19 Årsregnskap Reisa Elvelag 2018 Signert.pdf
application/pdfSak 9 -19 Revisjonsberetning årsregnskap Reisa Elvelag 2018.pdf
application/pdfSak 10 -19 Budsjett 2019.pdf
application/pdfSak 10 -19 Fiskeregler 2019 - innenbygds.pdf
application/pdfSak 10 -19 Fiskeregler 2019 - utenbygds.pdf

Published Wed 20 Feb 2019 by Reisa Elvelag
Updated: Tue 05 Mar 2019
Tell A Friend Or share with...