reisaelva.no

Protokoll fra årsmøte i Reisa Elvelag 2019

Onsdag 20. mars ble det avholdt årsmøte i Reisa Elvelag på Nord-Troms videregående skole.

Vedlagt er protokoll fra årsmøtet. 

  application/pdfProtokoll årsmøte 2019.pdf

Published Tue 26 Mar 2019 by Reisa Elvelag
Updated:
Tell A Friend Or share with...