Innkalling ekstraordinært årsmøte

Reisa Elvelag innkaller herved alle årsmøtedelegater til ekstraordinært årsmøte torsdag 26. november kl. 18.00 på Halti. Årsmøtedelegater har fått innkalling på e-post.
Saken som skal opp til behandling gjelder avgjørelse om Reisa Elvelag skal inn på eiersiden når Reisa Villakssenter AS stiftes. 

Se vedlagt saksliste og tilhørende saksdokumenter. 
- Vedlegg 1: forslag til aksjonæravtale Reisa Villakssenter
- Vedlegg 2: forslag til vedtekter for Reisa Villakssenter
- Vedlegg 3: Forprosjekt Reisa Villakssenter

  application/pdfReisa Elvelag -Innkalling ekstraordinært årsmøte 2020.pdf
application/pdfVedlegg 1 -forslag til aksjonæravtale Reisa Villakssenter AS.pdf
application/pdfVedlegg 2 -forslag til vedtekter for Reisa Villakssenter AS.pdf
application/pdfVedlegg 3 -Forprosjekt Reisa Villakssenter AS.pdf

Tell A Friend
E-mail this
Or share with...


Here, fishy fishy fishy...