Innkalling valgmøte fiskeberettigede 11. mars 2021

Torsdag 11. mars avholdes det valgmøte for fiskeberettigede i Reisa Elvelag. Møte finner sted på Halti kl. 18.00. Reisa Elvelag følger til enhver tid gjeldende smittevernregler. 

På møtet skal det velges årsmøtedelegater samt et styremedlem til styret i Reisa Elvelag. Vi gjør oppmerksom på at forvaltningsavgift for inneværende år (2020) må være betalt for å være stemmeberettiget. 

Se vedlagt saksliste. 

  application/pdfSaksliste valgmøte fiskeberettigede.pdf

Tell A Friend
E-mail this
Or share with...


Here, fishy fishy fishy...