Innlevering av fangstrapport

Siste frist for innlevering av fangstrapport er den 20. september

Siste frist for innlevering av fangstrapport for samtlige typer fiskekort er den 20. september. Dette gjelder også de som ikke har fått fangst. De som ikke leverer rapport innen fastsatt frist kan ikke løse fiskekort for neste års sesong. Se forøvrig fiskeregler for inneværende år. Rapporten kan leveres på www.laksefisk.no. Kontakt www.laksefisk.no, e-post: post(a)scanatura.no, eller telefonnr. 38108040 ved problemer med fangstrapportering.

Dersom du har mistet fiskekortet eller ikke har muligheter/ikke får til å levere fangstrapporten på internett, finnes to muligheter:

1. Lever fangstrapporten på www.reisaelva.no. Velg "kontakt oss" øverst på siden. Fyll ut:

navnet ditt

korttype(eks. "dagskort" eller "kultiveringskort")

fangst med dato

sone

art

vekt

bruk av redskap

2. Dersom du ikke har tilgang til internett, er siste utvei å levere utfylt fangstrapport på fiskekortet. Kortet/rapporten leveres så i Reisa Elvelags postkasse på baksiden av "bankbygget" på Storslett.


Tips en venn
Tips en venn
eller del på..


Here, fishy fishy fishy...