Kortfordeling av døgnkort på eiendommer for sesongen 2018

Vedlagt er fordeling av døgnkort på eiendommene i Reisa for sesongen 2018.

Vi gjør oppmerksom på frist for uttak av disse i sesongen 2018 er 15.april, og at etter denne datoen har laget anledning å legge kort ut på det åpne markedet for salg.

Om du har spørsmål eller trenger hjelp til å forstå skjemaene er det bare å kontakte sekretær Steinsvik på tlf 48302892.

 

 

Rune

 

Redigert: Kortfordelingen er redigert og lagt til ny kortfordeling den 22 januar, da det var blitt en periodiseringsfeil i opprinnelig kortfordeling i ørretsesongen. Rune

Redigert 2: Lagt ved skjema for uttak av kort på enkelteiendommer og på samarbeidende eiendommer

  application/octet-streamFordeling grunneier-næringskort 2018.xlsx
application/pdfkortuttak enkelteiendom.pdf
application/pdfkortuttak samarbeidseiendommer.pdf

Tell A Friend
E-mail this
Or share with...


Here, fishy fishy fishy...