Kortfordeling av døgnkort på eiendommer for sesongen 2019

Fordeling av døgnkort på eiendommene langs Reisaelva for sesongen 2019 er vedlagt. Skjema for uttak av kort på enkelteiendommer og på samarbeidseiendommer er også lagt ved.

Frist for uttak av døgnkort er satt til 15 april. Etter denne datoen har elvelaget anledning til å legge ut kort på det åpne markedet for salg. 

Om du har spørsmål eller trenger hjelp til å forstå vedlagte skjema er det bare å ta kontakt med daglig leder på tlf.: 45 20 77 49 eller e-post: post@reisaelva.no 

 

  application/pdfkortuttak enkelteiendom.pdf
application/pdfkortuttak samarbeidseiendommer.pdf
application/octet-streamFordeling grunneierdøgn 2019.xlsx

Tell A Friend
E-mail this
Or share with...


Here, fishy fishy fishy...