Kortfordeling av grunneierdøgn sesongen 2020

Vedlagt følger fordeling av døgnkort til grunneierne i henhold til andelsboka for sesongen 2020, Skjema for uttak av kort på enkelteiendommer og på samarbeidseiendommer er også lagt ved. Se også oppdaterte fiskeregler med korrekt antall kort per sone. 

Frist for uttak av døgnkort er satt til 15.april. Etter denne datoen har elvelaget anledning til å legge ut kort på det åpne markedet for salg. Det vil likevel være mulighet å få ut døgnkort også etter denne datoen, dersom de ikke er lagt ut på det åpne markedet. 

Ved spørsmål eller at det oppdages feil i vedlagte dokumenter ta kontakt med administrasjonen. 
E-post: post@reisaelva.no 

  application/pdfSkjema -kortuttak enkelteiendom.pdf
application/pdfSkjema -kortuttak samarbeidseiendommer.pdf
application/pdfFiskeregler innenbygds sesongen 2020.pdf
application/octet-streamFordeling grunneierdøgn 2020.xlsx

Tell A Friend
E-mail this
Or share with...


Here, fishy fishy fishy...