Ledige døgn i valdet Marjastilla øst

På vegne av grunneier legger Reisa Elvelag ut fiskedøgn på valdet Marjastilla Øst 29/7 og 29/14.

Kortene er gyldige på østsiden av elva (Vinnelyssiden på hele strekket fra nerkant av Marjastilla til på nerkanten av Ingebrigtholmen. Se vedlagte kart.

Kortene er tilgjengelig nå. Først til mølla !

OBS:

Valdet ligger i sone 6, og er litt vanskelig tilgjengelig ved bil. Der er veiforbindelse frem til Vinnelys, derifra går det en skogsvei som krysser to elvefar. Fra veienden i Vinnelys og til Marjastilla er det ca 3 km å gå etter skogsveien. 

For mer info om plassering og tilgjengelighet kan grunneier Bård Hammari kontaktes på telefon 913 84 555

Kart.JPG

 

 

Booking av kortene gjøres gjennom scanaturaportalen ved å trykke følgende link: Link , trykke laksefiske-> Reisaelva -> Marjastilla øst 29/7 og 29/14

  application/octet-streamKart.JPG
application/pdfFiskeregler 2017 - utenbygds.pdf

Tips en venn
Tips en venn
eller del på..


Here, fishy fishy fishy...