Ledige fiskedøgn i valdet Marjastilla Øst 30-31. august

På vegne av grunneier legger Reisa Elvelag ut fiskedøgn på valdet Marjastilla Øst, eiendom 29/7 og 29/14. 

Kortene er gyldig på østsiden av elva (Vinnelyssiden) på hele strekket fra Marjastilla opp til nedre del av Ingebrigtholmen. Se vedlagt kart.

Kortene er tilgjengelig nå på Scanatura. 

Vær oppmerksom på at valdet ligger i sone 6 og er litt vanskelig tilgjengelig med bil. Det er veiforbindelse frem til Vinnelys, derifra går det en skogsvei som krysser to elvefar. Fra veienden i Vinnelys til Marjastilla er det ca. 3km å gå etter skogsveien. 

For mer info om plassering og tilgjengelighet kan grunneier Ragnhild Hammari kontaktes på tlf.: + 47 951 53 172.

Eiendom 29-7 og 29-14.JPG

  application/octet-streamEiendom 29-7 og 29-14.JPG

Tell A Friend
E-mail this
Or share with...


Here, fishy fishy fishy...