Ledige fiskedøgn i valdet Marjastilla Øst

På vegne av grunneier legger Reisa Elvelag ut utvalgte fiskedøgn på valdet Marjastilla øst, eiendom 29/7 og 29/14.

Kortene er gyldige på østsiden av elva (Vinnelyssiden) på hele strekket fra Marjastilla opp til nedre del av Ingebrigtholmen. Se vedlagt kart.

Kortene er tilgjengelig på Scanatura. Først til mølla!

OBS:

Valdet ligger i sone 6 og er litt vanskelig tilgjengelig ved bil. Det er veiforbindelse frem til Vinnelys, derifra går det en skogsvei som krysser to elvefar. Fra veienden i Vinnelys til Marjastilla er det ca. 3km å gå etter skogsveien.

For mer info om plassering og tilgjengelighet kan grunneier Ragnhild Hammari kontaktes på tlf. +47 951 53 172.

Eiendom 29-7 og 29-14.JPG

  application/octet-streamEiendom 29-7 og 29-14.JPG

Tell A Friend
E-mail this
Or share with...


Here, fishy fishy fishy...