Naturvernloven

Naturvernloven av 19. juni 1970 er vårt sterkeste virkemiddel for å sikre viktige områder med biologisk mangfold.
Gjennom opprettelse av verneområder kan vi ta vare på et representativt utvalg av norsk natur og beskytte truede og sårbare naturtyper. Verneområdene gir oss også viktige rom for friluftsliv, rekreasjon og naturopplevelse.

Les lovteksten ved å følge linken nedenfor.
  application/octet-streamNaturvernloven

Tell A Friend
E-mail this
Or share with...


Here, fishy fishy fishy...