Nytt fiskeoppsyn i Reisaelva

Reisa Elvelag gikk ut med en tilbudskonkurranse for nytt fiskeoppsyn 28.01.2020. Elvelaget mottok ett tilbud innen tilbudsfrist og inngikk avtale med Arktisk Geotek AS om fiskeoppsyn i perioden 2020-2022 på styremøte 27.02.2020. 

I perioden 2017-2019 hadde Tura AS oppdraget som fiskeoppsyn. Tura AS ble forespurt om det er ønskelig å forlenge avtalen, men takket nei etter endt oppdrag høsten 2019. Reisa Elvelag takker Tura AS for innsatsen under kontraktsperioden. 

Arktisk Geotek har fra før oppdraget som administrasjon for Reisa Elvelag, og er fornøyd med at styret viser fornyet tillitt til selskapet som nå også tilbyr fiskeoppsyn som en del av sine tjenester. Selskapet vil engasjere egen oppsynsleder fra 1. juni. 

Ved spørsmål eller tips til oppsynet bes det å ta kontakt med administrasjonen på e-post: post@reisaelva.no eller tlf.: +47 9111 83 99. 


Tell A Friend
E-mail this
Or share with...


Here, fishy fishy fishy...