Om vårt arbeid med tilrettelegging langs Reisaelva

I 2008 startet Reisa Elvelag med vårt langsiktige tilretteleggingsarbeid. Les mer om tiltakene her.

Ulike tiltak er prioritert

Reisaelva er et viktig rekreasjonsvalg både for befolkningen i Nordreisa og besøkende gjester. Når det gjelder tilrettelegging langs Reisaelva har vi store utfordringer i å forbedre infrastrukturen både med hensyn på miljø, møtesteder, informasjonstavler, parkering, osv. Dette har vi tenkt å gjøre noe med i vårt tilretteleggingsarbeid. Et av de tiltakene vi har fått på plass, er en gapahuk ved Mikkinakken i sone 9, se bilde under. Gapahuken er allerede mye brukt, og mange har gitt svært positive tilbakemeldinger om tiltaket.
Reisa Elvelag's gapahuk ved Mikkinakken

Hva vi har fokus på i tilretteleggingsarbeidet

I vårt tilretteleggingsarbeid har vi fokus på føgende:

  1. Å tilrettelegge bedre for fiske og friluftsaktiviteter for ulike deler av befolkningen, uansett alder og funksjonsgrad
  2. Å tilrettelegge for atkomst og rekreasjon og elva som ”møtested” både for de som fisker og de som vil bruke elva og omliggende landskap som friluftsareal
  3. Å tilrettelegge for atkomst og rekreasjon både for innenbygds boende og besøkende
  4. Å tilrettelegger for lokal næringsvirksomhet som guiding, overnatting, opplevelser
  5. Å gi ut god og kvalitetssikret informasjon både med hensyn på guiding, holdningsskapende atferd osv.

Vi ønsker svært gjerne innspill fra deg som leser om hvilke tilretteleggingstiltak du mener vi bør prioritere, og hvilke tiltak du synes er bra. Gi tilbakemelding ved å klikke på "kontakt" øverst på siden.


Tell A Friend
E-mail this
Or share with...


Here, fishy fishy fishy...