Protokoll fra valgmøter

Se vedlagte referater fra valgmøtene avholdt 19. og 20. februar. 

  application/pdfReferat valgmøte private grunneiere.pdf
application/pdfReferat valgmøte fiskeberettigede.pdf

Tell A Friend
E-mail this
Or share with...


Here, fishy fishy fishy...