Protokoll styremøte 9. mars 2021

Reisa Elvelag avholdt styremøte 9. mars fra kl. 10.00-13.25 på Halti. Vedlagt følger protokoll fra møte. 

  application/pdfProtokoll styremøte Reisa Elvelag 9. mars.pdf

Tell A Friend
E-mail this
Or share with...


Here, fishy fishy fishy...