Rapport fra drivtelling av gjenstående bestander i Reisaelva høsten 2017

Under høstens overvåkningsprosjekt ble det utført el-telling av yngel, prøvefiske etter oppdrettslaks og drivtelling etter gjenstående gytefisk i elva. Resultatene fra el-tellingen og prøvefisket er ikke mottatt fra NINA per dags dato, men for de av våre medlemmer som er interessert i å vite mer om bestandsutviklinga i elva så ligger rapporten på drivtellinga vedlagt under.

  application/octet-streamSLUTTR~1.PDF

Tips en venn
Tips en venn
eller del på..


Here, fishy fishy fishy...