Rapport fra el-telling av yngel og prøvefiske i Reisaelva høsten 2017 er nå tilgjengelig

Under overvåkningprosjektet høsten 2017 ble det gjennomført el-telling av yngel, prøvefiske etter oppdrettslaks og drivtelling etter gjenstående gytefisk.
Norsk Institutt for naturforskning (NINA) har nå resultatene for el-telling og prøvefiske klare. Se vedlagt rapport under. Rapport for drivtelling er tidligere publisert på hjemmesiden. 
 

  application/pdfNINA Prosjektnotat 72 2018 Reisaelva 2017.pdf

Tell A Friend
E-mail this
Or share with...


Here, fishy fishy fishy...