Rapport overvåkningsprosjektet 2018

Under overvåkningsprosjektet i høst ble det gjennomført prøvefiske etter oppdrettslaks og drivtelling av gjenstående gytefisk. Rapport fra drivtellingen er vedlagt. 

  application/pdfRapport -Overvåkningsprosjektet i Reisaelva 2018.pdf

Tips en venn
Tips en venn
eller del på..


Here, fishy fishy fishy...