Reisa Elvelag har inngått avtale med Halti Næringshage AS

Rune

Etter en tilbudsprosess har Reisa Elvelag inngått avtale med Halti Næringshage AS for å ivareta sekretariatfunksjon og daglig ledelse for lagets drift.

Reisa Elvelag ved styreleder Kåre Rasmussen inngikk 18.4.2017 avtale med Halti Næringshage AS om ivaretakelse av sekretariatfunksjon/daglig leder for Reisa elvelag. Rollen vil ivaretas av Rune Steinsvik, og vil følgelig være kontaktperson for lagets interessenter i tiden fremover.

Vi vil i nærmeste tid oppdatere kontaktinformasjon til laget i offentlige register, men om du ønsker å kontakte oss før dette er ferdig gjennomført kan Rune nå kontaktes direkte gjennom følgende:

Telefon: 48 30 28 92

Mail: post@reisaelva.no

Postadresse: Reisa Elvelag C/O Halti Næringshage AS, Hovedveien 2, 9151 Storslett

Besøksadresse: Halti, Hovedveien 2, Storslett.

 

Styreleders kommentar:

Jeg er glad for at vi kan ha denne funksjonen lokalt og ikke minst i en så solid bedrift som Halti Næringshage. Halti NH besitter kompetanse på flere felter og organiseringen gjør at det skal være enkelt å komme i kontakt med elvelaget, i og med at det er flere personer som kan være tilgjengelig for å svare i ferier og fravær. 


Tips en venn
Tips en venn
eller del på..


Here, fishy fishy fishy...