Reisa Elvelag selger ikke sonekort i sonene 1-10 i 2015

Vi har fått mange henvendelser om salg av sonekort for Reisaelva i 2015. På grunn av den nye bruksordningen som ble vedtatt i jordskiftedommen i juni 2013, kan ikke Reisa Elvelag tilby sonekort i sonene 1-10 inneværende sesong. De nye vedtektene gir ikke rom for dette, og det beklager vi overfor alle interesserte. De rene sonekortene som er tilgjengelig er for sonene 11-19, og dette er grunneier Statskogs egne kort. Dersom du vil fiske i sonene 1-10 får du kjøpt kort direkte hos grunneiere. Vi har dessverre ikke noen kontaktliste for grunneiere som selger kort fordi det er opp til den enkelte grunneier å legge ut disse kortene for salg. Vi vil sannsynligvis tilby noen kort for grunneiere etter hvert på www.reisaelva.no dersom noen grunneiere ikke ønsker å selge kortene selv. 


Tips en venn
Tips en venn
eller del på..


Here, fishy fishy fishy...