Resultat fra valg av representanter for de fiskeberettigede til styret og årsmøtet

Det ble avholdt valg av styrerepresentanter og delegater til årsmøtet for de fiskeberettigede i dag på Nord Troms videregående skole

Den 11.november 2014 klokka 20:00 avholdt Reisa Elvelag valg av styrerepresentanter og delegater til årsmøtet for de innenbygdsboende fiskeberettigede i gamle Nordreisa kommune. Valgmøtet foregikk på Nord-Troms videregående skole.11 av ca 400 stemmeberettigede deltok på valget.

Bjørn Mikkelsen ble enstemmig valgt som fast representant med virketid på 2 år. Frank Langånes ble enstemmig valgt som personlig varamedlem for Bjørn Mikkelsen.

Videre ble det besluttet av valgmøtet at valget av representanter til årsmøtet utsettes til februar 2015.

Vi ønsker de nye representantene velkommen til å bidra i Reisa Elvelag og takker de som tok seg tid til å delta på valgmøtet !

 

 


Tips en venn
Tips en venn
eller del på..


Here, fishy fishy fishy...