Resultat ved valg av årsmøteutsendinger og styrerepresentanter for private grunneiere

Valg av årsmøteutsendinger og styrerepresentanter for private grunneiere ble gjennomført den 10.november 2014

Nye representanter for private grunneiere

Det ble avholdt valg av representanter for private grunneiere til styret i Reisa Elvelag.

 

Følgende ble valgt:

1. Fast representant med virketid på 2 år: Dagfinn Kristiansen

2. Vararepresentant for Dagfinn Kristiansen med virketid på 2 år: Gunnar Rasmussen

Av 34 stemmeberettigete gårdsnummer var 9 gårdsnummer representert.

Følgende ble valgt som utsendinger til årsmøtet:

Private grunneiere/rettighetshavere med stemmerett på årsmøtet – 15 stemmer:

Ivar Henning Jensen

Arne Martin Kristiansen

Roald Storslett

Tom Derre West

Jan Oddvard Fossvoll

Stein A. Rånes

Steinar D. Rasmussen

Terje Nordberg

Kjell Olaus Båtnes

Odd Stefan Nordberg

Dagfinn Kristiansen

Jan Harald Tørfoss

Arnold Olsen

Gunnar Rasmussen

Ragnhild Rognmo

 

Vararepresentanter for private grunneiere/rettighetshavere - i rekkefølge:

  1. Rolf Bakkeslett

 

      2. Thor Herman Wuttudal

 

  1. Åse Gausdal

 

  1. Ragna Hansen

 

 

Tips en venn
Tips en venn
eller del på..


Here, fishy fishy fishy...