Sesongens fiske etter sjøørret står for døren

Sesongens fiske etter laks stanser den 20. august klokken 24:00. Fra og med den 21.august er det fiskekort for fiske etter sjøørret som gjelder.

Om fisket etter sjøørret

Selv om laksefisket stanser den 20. august klokken 24:00, er ikke sesongen helt over. Det finnes fortsatt håp for de som ønsker å oppleve spennende fiske i Reisaelva. De første eksemplarene av arten er allerede tatt, og det er observert bra med sjøørret i Reisafjorden. Vi selger døgnkort for fiske etter sjøørret for perioden 21. august til og med den 14. september. I denne perioden er det ikke timefredning. Det vil si at fisket kan pågå hele døgnet. Det er tillatt å fiske etter sjøørret fra sjøen til og med Bergmobrua, midt på sone 5. Dette tilsvarer en elvelengde på ca 28 kilometer.

Sjøørret fra Reisa. Foto: Jan A. Johansen

Kjøp av kort og fiskeregler

Fiskekort for fiske etter sjøørret kan kjøpes på www.laksefisk.no. Klikk her dersom du ønsker å kjøpe kort. Velg "Sone1 Sjøørret" og antall døgn. Prisen pr døgnkort er 150 kroner. All laks og sjørøye som biter på kroken i denne perioden skal gjenutsettes dersom fisken ikke er hardt skadet. Se sonekart for sonene 1-5 for nærmere detaljer, og fiskeregler for hvilke redskaper som er tillatt og øvrige bestemmelser. Dersom du er heldig å få sjøørret, anbefales det å tilbrede den på grillen. Skitt fiske!


Tips en venn
Tips en venn
eller del på..


Here, fishy fishy fishy...