Sjøørretkort på Statsgrunn sone 4 lagt ut for salg

Reisa Elvelag selger fiskedøgn i sjøørretsesongen på eiendom gbnr. 26/1 i sone 4. Kortene selges på vegne av grunneier Statskog. Fiskestrekket ligger lett tilgjengelig og det er mulig å kjøre helt frem til elva. Eiendommen er merket i elvekanten. Se vedlagt kart over fiskestrekket. 

Kortene er tilgjengelig på Scanatura. Trykk her for å kjøpe!