Sone 11-19 "Øverelva" stenges fra og med mandag 17. august!

Reisa Elvelag har besluttet å stenge sone 11-19 "Øverelva" for fiske fra og med mandag 17. august 2020. Det vil si at siste fiskedøgn i "Øverelva" vil være søndag 16. august fra kl. 10.00 til 02.00 natt til 17. august. 

Bakgrunnen for denne avgjørelsen er dårlige fangsttall ved midtsesongevaluering 31. juli. Det er per 31. juli fanget/sluppet ut ca. 300 kg i sone 11-19 i det som omtales som "Øverelva". 1. august ble det gjennomført drivtelling i sone 19 med observasjoner av 8 storlaks og 6 smålaks. I et av de viktigste gyteområdene for laksen er dette alt for få. Oppsyn og fiskere rapporterer også om lite laks å se i denne delen av elva. Årets resultater føyer seg inne i rekken av dårlige fangsttall og drivtellingstall i "Øverelva" de siste årene.

Det vil i forbindelse med tidligere stenging av "Øverelva" gjennomføres økt oppsyn i sone 11-19. 

Se vedlagt midtsesongevaluering for Reisaelva. 

  application/pdfMidtsesongevaluering Reisaelva 2020.pdf

Tell A Friend
E-mail this
Or share with...


Here, fishy fishy fishy...