Styrevedtak som fortsettelse av sak 28/17 - Krav fra grunneiere i forbindelse med ørretsesongen

Styret i Reisa elvelag har gjennomført videre behandling av sak 28/17 etter at møte med grunneiere har vært gjennomført og mottakelse av skriv fra grunneiere. Se vedlegg for referat fra møtet og skriv fra grunneierne.

Følgende vedtak er gjort av styret:

"Styremøte pr epost 27 juni. Forslag fra styreleder ble sendt ut før helga, og etter epostvekslinger og telefonsamtaler ble følgende forslag fra styreleder sendt ut i mandag 26 juni:

Vedtak:

1. Det vises til styrevedtak i sak 28/17. Etter møtet med grunneierne i «ørretsonen», viser det seg at det ikke er full enighet mellom grunneierne om vedtaket i sak 28/17.

2. Styret er innstilt på å imøtekomme grunneierne i «ørretsonen», (pkt 2 og 4 i brev datert 22 juni 2017),  men har ikke mulighet til å gjøre det inneværende sesong. Til det er fiskereglene vedtatt og det vil kreve uhensiktsmessige kostnader og administrativt arbeid å foreta endringer nå.

3. Styret vedtar å utbetale grunneiernes andel av inntekter fra «ørretfisket» fra sesongene 2015-2017, fratrukket forvaltningsavgift.

4. Fra og med neste sesong etableres en ordning i «ørretsesongen» med fordeling av fisket med 60/40, jfr vedtektene.

 

Styret medlemmer hadde frist til 27 juni med å si seg enig, og vedtaket er enstemmig. Pga arbeid og reise har ikke Harry Fyhn vært tilgjengelig, men Frank Langaanes har deltatt, slik at styret har vært fulltallig."

 

 

  application/pdfNotat møte med grunneiere sone1 19.6.pdf
application/pdfBrev fra grunneiere i sak ørretsesongen.pdf

Tips en venn
Tips en venn
eller del på..


Here, fishy fishy fishy...