Tilretteleggingstiltak på Tørfossmelen

Sommeren 2011 ble Tørfossmelen tilrettelagt med gapahuk, toalett og bedre parkering.
Som del av tilretteleggingsprosjektet ble Tørfossmelen ferdigstilt sommeren 2011. De viktigste tiltakene var: oppføring av utedo og gapahuk med bålplass, opparbeiding av parkeringsplassen og stier mellom de ulike delene på anlegget. Det er også plassert ut bålved som kan brukes på stedet.

Solide sittebenker med bålplass, og gapahuken i bakgrunnen. Foto: Jan A. Johansen

Utforming

Tiltakene på Tørfossmelen er utført etter krav til universell utforming. Det gjør plassen egnet for mange brukergrupper, som: barn, eldre og brukere av rullestol. Dette ser vi i elvelaget på som svært viktig for at så mange som mulig skal få oppleve de flotte forholdene ved Reisaelva.

Gapahuk med oppstablet ved. Foto: Jan A. Johansen

Hvordan komme til stedet

Dersom du ikke er kjent og ønsker å benytte turplassen så kan du følge denne ruten; kjør langs Rv 865 opp fra Storslett mot Reisadalen. Følg vegen i ca 17 km, til krysset mot Tørfoss. Ta av i krysset og følg vegen i ca 700 meter. Her finner du parkeringsplass på venstre side av veien og en sti på 60-70 meter som går ned til gapahuken og bålplassen.


Vis større kart

Et felles ansvar

Tilretteleggingstiltakene langs Reisaelva er tiltak for fellesskapet. Det er derfor viktig at alle brukere av plassen ser sin verdi for å ivareta fellesverdiene. Ved å holde området fri for søppel og bruke plassen med omtanke, får alle nyte godt av tiltaket. Prinsippet om å forlate en plass slik du selv har lyst å finne den er en bra regel også her! Tørfossmelen er allerede blitt et populært tursted for de som er kjent, og vi vil gjerne ha tilbakemeldinger om erfaringer med bruk av plassen, og innspill til nye tiltak. Vi har også registrert at plassen er benyttet utenom fiskesesongen, og det er jo hyggelig !

Utsikt fra gapahuken nedover sone 4. Foto: Jan A. Johansen

Samarbeidsprosjekt

Tilretteleggingen av Tørfossmelen ble gjennomført i samarbeid med: Nordreisa kommune, Troms Fylkeskommune, Sparebanken Nord-Norge og Lerøy Aurora. Reisa elvelag vil takke alle bidragsyterne for deltakelsen i prosjektet.

Tell A Friend
E-mail this
Or share with...


Here, fishy fishy fishy...