Trekning av premie på innleverte skjellprøver sesongen 2020

Trekning av innleverte skjellprøver fra årets fiskesesong ble gjennomført av administrasjonen i Reisa Elvelag. 

Årets heldige vinnere av kr 2 000,- hver er:

- Susann Johansen
- Kai-Are Ringstad 

Vinnerne vil bli kontaktet individuelt for utfylling av skjema. 

Det ble levert inn totalt 54 skjellprøver fra sommerfiske. 48 av disse ble sendt til fortløpende analyse, mens de siste 6 ble sendt inn nå i etterkant av sesongen. Av de 48 prøvene som til nå er analysert er alle klassifisert som villfisk. 

Reisa Elvelag ønsker å takke for innsendte skjellprøver under årets sesong. 


Tell A Friend
E-mail this
Or share with...


Here, fishy fishy fishy...